Handboek Uitvoering Betonwerken binnenkort online!

Medio april 2015 gaat het vernieuwde Handboek Uitvoering Betonwerken online. De inhoud van dit standaardwerk kan vanaf dan overal en altijd worden geraadpleegd, op zowel PC, tablet als smartphone. Daartoe wordt  een nieuw online-publicatieplatform geïntroduceerd: www.betonacademie.nl. Op aanvraag is ook nog een papieren versie beschikbaar. In het handboek zijn niet alleen zijn de nieuwste uitvoeringstechnieken opgenomen, ook de jongste versies van de Eurocodes en EN206 zijn erin verwerkt.

De eerste oplage van het Handboek Uitvoering Betonwerken verscheen in 2005. Het handboek is voor velen hét naslagwerk voor menig vraagstuk op het gebied van de uitvoering van betonconstructies. Daarmee is het een belangrijke kennisdrager voor de Nederlandse betonbouw.

Sinds 2005 is er veel veranderd in de bouwwereld: nieuwe materialen en uitvoeringstechnieken werden geïntroduceerd. Ook normen en regelgeving zijn een volgende fase ingegaan; zo zagen de verschillende Eurocodes het licht en is afgelopen jaar een geheel vernieuwde versie van EN 206 verschenen. Daarom hebben de uitgevers, STUBECO (STudievereniging Uitvoering BEtonCOnstructies) en Betonvereniging, besloten een geactualiseerde versie uit te brengen. Deze herziene versie zal een digitale,  mediumneutrale uitgave zijn, gebaseerd op XML.

 

Het nieuwe, digitale handboek kent de volgende inhoudsopgave:

  1. Berekeningsaspecten van hulpconstructies
  2. Bekisting en ondersteuning
  3. Bijzondere uitvoeringsmethoden
  4. Uitvoeringsaspecten bij prefab-betonconstructies
  5. Wapening
  6. Voorspanning
  7. Dilataties, voegovergangen, in te storten voorzieningen
  8. Beton als bouwmateriaal
  9. Beknopte betontechnologie
  10. Voorbereiding en uitvoering van betonwerken

 

Vanaf de verschijningsdatum verplichten Stubeco en Betonvereniging zich ertoe de inhoud zo actueel mogelijk te houden. Door voor een digitale uitgave te kiezen, is dat uitstekend mogelijk.

 

Meer informative over abonnementen- en advertentietarieven: info@betonvereniging.nl