Stubeco logo
Menu

Planning: Update + digitaliseren Handboek Uitvoering Betonwerken

 

Detailplanning Hoofdstuk 5 “Wapening”;

 • Medio dec. 2013 –medio januari 2014 bepalen inhoudsopgave + grove opzet tekst;
 • Medio januari (16-01-2014) vaststellen inhoudsopgave H5 door werkgroep en deze doorzetten aan de klankbordgroep van H5;
 • Medio januari tot eind januari beoordeling door klankbordgroep H5;
 • De gehele maand februari 2014 het definitief maken van de tekst door de schrijver(s);
 • Begin maart definitieve tekst bewerken door BRIS;
 • Eind maart bewerkte tekst (BRIS) gereed en implementeren in digitale versie van het HUB.

 

Indien deze bovenstaande planning haalbaar is , komt het er grofweg op neer dat er een doorlooptijd van 3 maanden benodigd is voor een update per hoofdstuk. Na hoofdstuk 5 zouden er nog 8 hoofdstukken een update moeten hebben. De volgende volgorde wordt aangehouden:

 • Hoofdstuk 1 en 2  Hulpconstructie en Bekistingen à medio april 2014 t/m medio juli 2014;
 • Medio juli + augustus 2014 vakantie;
 • Hoofdstuk 3 (Bijzondere uitvoeringsmethoden) en hoofdstuk 6 (Voorspanning)à september 2014 t/m november 2014
 • Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9: Betontechnologische Ontwerpaspecten (H8) en Betontechnologische  Uitvoeringsaspecten (H9)à december 2014 t/m februari 2015
 • Hoofdstuk 4 (Prefabconstructies) à maart 2015 t/m mei 2015
 • Voor hoofdstuk 7( Dilataties, voegovergangen en in te storten onderdelen) vanaf maart 2014 t/m september 2014( inclusief vakantieperiode)

 

Al met al een doorlooptijd van ruim 1,50 jaar.

 

Studierapport B08

Studierapport B08Studierapport B08 Wapening in BIM is definitief!
HIER te downloaden/bekijken.