Stubeco logo
Menu

D 07 - Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen

In NEN 6770 (TGB 1990, deel Staalconstructies) zijn de Basiseisen en basis rekenregels voor overwegend statisch belaste constructies vermeld. Er is een grote behoefte aan een uniforme interpretatie van deze rekenregels.
Het rapport "Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen" stelt een eenduidig rekenmodel op door de te gebruiken rekenmethodiek te vereenvoudigen.
Door de complexiteit van de huidige TGB is het de samenstellers van dit rapport niet gelukt de eenvoud zo ver door te voeren, dat de rekenregels ook door niet-deskundigen correct zouden kunnen worden toegepast. Er blijft een zekere deskundigheid nodig bij het opstellen en toetsen van de berekeningen. Daarbij is het gebruik van de computer aan te bevelen.

Dit rapport beperkt zich tot de stalen draagconstructie onder zware vloeren van gebouwen en dekken van bruggen en viaducten. Voor de contactbekisting en de houten kinderbalken verwijzen wij naar de tussentijdse rapportage van studiecel D05- Berekeningsgrondslagen voor tijdelijke constructies. Een voorlopige conclusie van deze studiecel is gepubliceerd in "Cement" nr.5, jaargang 1996.

Stempelconstructies of stempelsystemen zijn niet beschouwd door hun veelheid aan mogelijkheden en materialen.

 

Studierapport B08

Studierapport B08Studierapport B08 Wapening in BIM is definitief!
HIER te downloaden/bekijken.