Stubeco logo
Menu

Stubeco studiewerkcommissie

Een van de belangrijke pijlers van de Stubeco is het studiewerk. Deskundigen vanuit de leden voeren studies uit die inventief en onderzoekend actuele onderwerpen oppakken en zo een waardevolle bijdrage leveren aan het goed uitvoeren van betonconstructies.

 De studieonderwerpen zijn onder te verdelen in vier categorieën:

  • Bekistingen, steigers en ondersteuningen
  • Wapening en voorspanning
  • Beton
  • Sturing, informatie en kennismanagement

Het streven is om in elke categorie minimaal één studie in uitvoering te hebben. In een studieplan wordt aangegeven welke studies in uitvoering zijn, welke studies binnenkort in uitvoering zullen gaan en wordt vooruit gekeken naar mogelijke onderwerpen voor toekomstige studies.

Het studiewerk wordt gecoördineerd door de Coördinatie Commissie Studiewerk die haar naam heeft gekregen in de tijd dat moderne spelling was toegestaan. Binnen de Stubeco is deze commissie dan ook bekend onder de naam KoKo.

Commissieleden KoKo:

Voorzitter (+afv. bestuur)

 

P.H. (Peter) Kraaijeveld
Hendriks Groep BV

Secretaris

 

R.J. (Rob) Cornelis
Hakron Nunspeet BV

Lid

 

M. (Maurice) van Heesch
Wagemaker BV

Lid

 

A.J. (Arno) Jeurdink
Heijmans Civiel BV Grote Projecten

Lid

 

L. (Leen) Verboom
Era Contour BV, Zoetermeer

Lid

 

vacature

 

 

Studierapport B08

Studierapport B08Studierapport B08 Wapening in BIM is definitief!
HIER te downloaden/bekijken.