Stubeco logo
Menu

Betonprijs categorie “Uitvoering”

Dagelijks zijn in Nederland duizenden mensen bezig met de ontwikkeling en realisatie van Betonconstructies. Bij de uitvoering zijn onder meer de opdrachtgever, aannemer, constructeur, adviseur en leverancier nauw betrokken.

De prijs is voor degene die een nieuwe of bijzondere methode toepast bij de bekisting, wapening of uitvoering van betonconstructies. De prijs kan worden uitgereikt aan de bedenker of gebruiker van de methode. Stubeco reikt de prijs één keer per twee jaar uit tijdens de Betondag. De bekendmaking van de winnaar is tijdens het betondiner op de avond voorafgaande aan de Betondag.

Het doel: De studievereniging Stubeco wil een ieder die werkzaam is op het gebied van bekisting, wapening en uitvoering van betonconstructies stimuleren en motiveren
Mede doel is middels de Betonprijs categorie “Uitvoering” zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van innovatieve methoden en technieken in de uitvoering..

  • De prijs
    De winnaar van de Betonprijs categorie “Uitvoering” ontvangt een juryrapport, een oorkonde en een kunstwerk. De jury heeft de mogelijkheid eervolle vermeldingen toe te kennen. Aan de bekroning(en) wordt ruime bekendheid gegeven.
  • De jury
    De jury van Betonprijs categorie “Uitvoering” is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het terrein van ontwerpen, construeren en uitvoeren van betonconstructies.
  • De beoordeling
    De jury beoordeelt met name: de toepasbaarheid, innovatie en blijvende waarde. Beoordeling moet mogelijk zijn zonder ‘het veld’ te bezoeken (foto’s helpen altijd!). De presentatie moet voldoende en adequate informatie geven over het product/methodiek om de jury voldoende gelegenheid te bieden de inzending juist en naar waarde te beoordelen.

De Betonprijs categorie "Uitvoering" wordt in 2017 weer uitgereikt.

Winnaars

 

Winnaar 2015

Willem van Oranje tunnel/station, Delft

 

Winnaars Betonprijs 2015

 

Winnaar 2013

Nieuwbouw Erasmus MC
Westrandweg A5

 

Winnaar 2011

N201, omlegging Aalsmeer – Uithoorn
Ongelijkvloerse Kruising Muiderberg


Winnaar 2007

Woontoren Porthos Eindhoven

 

Studierapport B08

Studierapport B08Studierapport B08 Wapening in BIM is definitief!
HIER te downloaden/bekijken.