Stubeco logo
Menu

Website voorwaarden

Studievereniging Stubeco heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Studievereniging Stubeco zijn verontschuldigingen aanbiedt. Studievereniging Stubeco geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

Studievereniging Stubeco is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Studievereniging Stubeco, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Studievereniging Stubeco. Studievereniging Stubeco is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Studievereniging Stubeco wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Studievereniging Stubeco die informatie verschaffen aan Studievereniging Stubeco, gaan ermee akkoord dat Studievereniging Stubeco onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Studievereniging Stubeco zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Studievereniging Stubeco) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

 

Agenda

Studierapport B08

Studierapport B08Studierapport B08 Wapening in BIM is definitief!
HIER te downloaden/bekijken.