Excursie en algemene ledenvergadering

Als gevolg van de beperkende maatregelen waarmee we momenteel te maken hebben is besloten de excursie en aansluitende ALV te verplaatsen naar woensdag 2 september 2020. Uiteraard onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen.

Het programma ziet er voorlopig zo uit dat we ’s middags een bezoek brengen aan de Rijnlandroute die door de bouwcombinatie Comol 5 in de regio Leiden gerealiseerd wordt.

Op www.comol5.nl is meer informatie beschikbaar !

Aansluitend vindt de gebruikelijke borrel en diner plaats, waarna vervolgens de ALV gehouden wordt.

U kunt zich nu alvast op de gebruikelijke manier inschrijven voor beide activiteiten.

Een gedetailleerd programma, zo ook de vergaderlocatie en en de jaarstukken, worden binnenkort aan de leden kenbaar gemaakt.

Met vriendelijke groeten

 

Bestuur Stubeco

Archief

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!