Groene Versie avond studierapporten D07-2 en D10-2

Met gepaste trots meldt de KoKo de oplevering van de groene versies van de rapporten D07-2 "Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen" en  D10-2 “EuroCode en Houten Bekistingconstructies”.
De beide rapporten zijn een aanvulling op de bestaande Stubeco rapporten, maar nu aangepast op de EuroCode. Het rapport heeft een hoog theoretisch gehalte en is dan ook met name opgesteld voor ontwerpers. De EuroCode geeft niet altijd een oplossingsrichting, dus de commissie heeft diverse (internationale) literatuurstudies gedaan om tot oplossingen te komen. Daarbij ook soms gebaseerd op vereenvoudigde aannamen.

Naar aanleiding van de eerste aankondiging heeft de KoKo / Stubeco ruim 30 aanmeldingen ontvangen om de beide Groene versies D07-2 en D10-2 inhoudelijk te gaan bespreken.

De ischrijving is inmiddels gesloten.

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!