Jaarbijeenkomst en ALV op 22 april 2021

Op 22 april a.s. wordt de Stubeco-jaarvergadering gehouden. Helaas nog steeds online: de digitale deuren openen zich dan ook vanaf 15:00 uur. Het einde van de online bijeenkomst wordt om 17:00 uur verwacht. 


Nadere info, zoals de jaarstukken en de login gegevens voor de online bijeenkomst, krijgt u dan via e-mail toegestuurd.

Een van de onderwerpen die tijdens de Stubeco-jaarvergadering aan de orde komt is de opvolging van onze voorzitter. Alwin de Bondt heeft aangegeven zijn functie als voorzitter dit jaar te willen neerleggen. Gelukkig heeft het bestuur Jan Tol bereid gevonden het stokje van hem over te nemen.

Ook treedt Robbert-Jan Janssen dit jaar af. Renee Heijmans heeft zich kandidaat gesteld om hem als bestuurslid op te volgen. De goedkeuring door de leden en de benoeming  van Jan en Renee staan uiteraard op de agenda van de ALV van 22 april a.s..

Vanaf de bestuurstafel kan verder worden gemeld dat Ronald van Gils zich voor de komende drie jaar wil inzetten in de kascontrolecommissie.

 

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!