Studierapporten

De studieonderwerpen zijn onder te verdelen in vier categorieën:

De onderstreepte studies zijn in uitvoering.

A. Bekistingen

B. Wapening en voorspanning

C. Beton

D. Sturing, informatie en kennismanagement

Studiewerkcommissie

Een van de pijlers van de Stubeco is het studiewerk. Deskundigen vanuit de leden voeren studies uit die inventief en onderzoekend actuele onderwerpen oppakken en zo een waardevolle bijdrage leveren aan het goed uitvoeren van betonconstructies.

Vanaf 2019 is de coördinatiecommissie voor studies opgeheven. Studies worden nu alleen nog verricht wanneer er voldoende aansluiting is op de markt en er voldoende bemensing is. Daarbij tracht Stubeco aan te sluiten bij de verschillende partijen in de markt zoals de VCB, normeringsinstellingen etc.

Samen werken aan studieresultaten. Word nu lid van Stubeco!