Studierapporten D07-2 en D10-2 definitief!

De volgende studies zijn afgerond met een definitief rapport:

D07-2: Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen
Dit rapport geeft inzicht in het rekenen aan de stalen draagconstructie onder zware vloeren van gebouwen en dekken van bruggen en viaducten.
Dit rapport vervangt het rapport D07: “Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen”, versie 1.0 d.d. december 2004.
Waar het oorspronkelijke rapport gebaseerd is op de normserie NEN 6700, sluit dit rapport aan op de relevante Eurocodeserie NEN-EN 1990 t/m 1999. De delen betreffende de theorie van de statica zijn ongewijzigd gebleven.
Daar waar het toetsingen betreft, wordt de Eurocode gevolgd. Verwijzingen naar relevante artikelen zijn in dit rapport opgenomen.

 

D10-2: Eurocode en Houten Bekistingconstructies
Het doel van dit rapport is een uniforme richtlijn te verkrijgen voor het toepassen van de rekenregels volgens de Eurocode voor houten bekistingen.
Het rapport is een vervolg op rapport D-10 uit 2013 en geeft een verdere uitwerking van de aanbevelingen die toen zijn gedaan.

 

Naar de studie rapporten

Archief

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!