In memoriam Leo den Brabander

Op 30 maart 2024 is ons gewaardeerd Stubeco lid, oud-voorzitter en erelid Leo den Brabander overleden. Leo is echt heel veel jaren trouw lid geweest en altijd zeer betrokken.  

Leo heeft een waardevolle bijdrage mogen en kunnen leveren binnen het vakgebied en zo ook binnen de Stubeco. Van zijn club Stubeco is hij ook langere tijd voorzitter geweest. Met zijn kennis en kunde, zijn enorme netwerk en zijn betrokkenheid bij het vak en de mens heeft hij de Stubeco echt op de kaart gezet als waarde toevoegende studievereniging in de wereld van de betonuitvoering. Door hem was de Stubeco de vereniging die richtinggevend was in het vakgebied.

Ook nadat hij het stokje had overgedragen aan zijn opvolger, is hij altijd trouw lid en bezoeker geweest van de Stubeco-activiteiten. Samen met zijn ‘makkers’, Stubeco-leden van het eerste uur, sloeg hij geen buitenlandreis over. Hij bleef interesse houden voor het vak en de mens. Het is dan ook volledig terecht dat hij de status van erelid had verkregen.

De Stubeco is Leo zeer erkentelijk voor de waarde die hij als aimabel mens en als vakgenoot heeft ingebracht in onze vereniging.

Het bestuur wenst de familie en overige nabestaanden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Jan Tol
Fred Gast
Peter Kraaijeveld
Renee Heijmans
Jan Schoonbeek