Stubeco

Het netwerk van kennis en ervaring van specialisten (en ontwikkelingen) in de betonbouw!

De vereniging is een platform tussen theorie en praktijk, aangesloten bij de Betonvereniging. Onze leden hebben affiniteit met bouwen, hechten belang aan het uitvoeringsproces en zien de voordelen van een actieve deelname aan studieonderwerpen. De kracht van Stubeco is gelegen in de functie van ontmoetingsplaats van opdrachtgever en -nemer en collegaconcurrenten.

Lees verder over de vereniging. Navigeer direct naar Word lid of Contact.

Word lid Contact

Doelstelling

Stubeco in de tijd25 maart 1969. Stubeco wordt opgericht. Stubeco start als studievereniging met het accent op bekistingmethodieken. Meer en meer richt de verenging zich op alle aspecten van uitvoeringstechnieken.

Stubeco wil de uitvoeringstechniek van betonconstructies in de ruimste zin van het woord bevorderen. Het accent ligt op kennis van het uitvoeren van betonwerk, hulpconstructies, wapening en arbeidsomstandigheden. De drie pijlers waarop Stubeco is gefundeerd, zijn:

Bestuur van Stubeco

Voorzitter J. (Jan) Tol Van Hattum en Blankevoort
Penningmeester F. (Fred) Gast
Secretaris J. H. (Jan) Schoonbeek Konstrukom
Lid, PR en studiewerk P.H. (Peter) Kraaijeveld Hendriks Groep
Lid, jongeren R.W.S. (Renee) Heijmans Exact Advies & Engineering
Het bestuur vlnr: Peter Kraaijeveld, Renée Heijmans, Jan Tol, Fred Gast en Jan Schoonbeek.

Het bestuur vlnr: Peter Kraaijeveld, Renée Heijmans, Jan Tol, Fred Gast en Jan Schoonbeek.

Meer weten over Stubeco? Neem contact op met het bestuur

Partners van Stubeco

 

Betoniek is het kennisplatform over de technologie en uitvoering van beton. Met het delen van kennis draagt Betoniek al sinds 1970 bij aan een goede kwaliteit van de bouw in Nederland. Je leest er over bijzondere uitvoeringstechnieken, slimme praktijkoplossingen, de laatste regelgeving en nieuwe trends en ontwikkelingen. Kortom, over alles wat jou helpt nog beter te worden in je vak in de uitvoering of productie van beton.

Betonvereniging

Al bijna 100 jaar is de Betonvereniging het platform voor personen en organisaties in de betonwereld. De Betonvereniging zorgt ervoor dat haar leden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken. Dit kent een praktisch insteek en is gericht op de kennis die de leden bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben. Studievereniging Stubeco is een aangesloten organisatie van de Betonvereniging en werkt in coördinerend verband met de Betonvereniging in studie- en researchcommissies. 

 

Leden van Stubeco

Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen leden is een belangrijke doelstelling. Stubeco hecht belang aan een evenwichtige opbouw van haar ledenbestand zodat het platform interessant is voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Opdrachtgevers als bijv. Rijkswaterstaat, gemeenten en ProRail zijn vertegenwoordigd. Vanuit opdrachtnemerszijde zijn ingenieursbureaus, aannemers, leveranciers, instellingen en andere belanghebbenden vertegenwoordigd. 

Stubeco kent een bedrijfslidmaatschap met daaraan minimaal één persoon - werkzaam bij het betreffende lidbedrijf - gekoppeld.

Word lid

Technische of praktische affiniteit met de uitvoering van betonconstructies? Woon onze kwartaalbijeenkomsten bij, organiseer lezingen en/of neem deel aan een studiecel! Profiteer van deze voordelen als lid van Stubeco:

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!