Vereniging en doelstelling

Vereniging

Stubeco is het netwerk van kennis en ervaring van specialisten (en ontwikkelingen) in de betonbouw!

De studievereniging Stubeco is opgericht op 25 maart 1969. Stubeco is gestart als studievereniging met het accent op bekistingmethodieken. Meer en meer heeft Stubeco zich gericht op alle aspecten van uitvoeringstechnieken.

De studievereniging Stubeco is een aangesloten organisatie van de Betonvereniging en werkt in coördinerend verband met de Betonvereniging in de studie- en researchcommissies.

Doelstelling

Stubeco is een vereniging die als doel heeft de uitvoeringstechniek van betonconstructies in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
Het accent ligt hierbij op kennis van het uitvoeren van betonwerk, hulpconstructies, wapening en arbeidsomstandigheden.

De 3 pijlers waarop Stubeco is gefundeerd, zijn:

  • Het verrichten van studies      (verzamelen van informatie in het vakgebied naar voorkomende en/of gesignaleerde problemen, meewerken aan het opstellen van nieuwe voorschriften).;
  • Het zorgdragen voor kennisoverdracht    (publicaties, opstellen rapporten en initiëren van onderzoek);
  • Het bevorderen en instandhouden van een netwerk    (organiseren van excursies en lezingen)

 

Namens het bestuur van Stubeco
Jan Tol
Voorzitter. 

Partners

Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter J. (Jan) Tol Van Hattum en Blankevoort
Penningmeester F. (Fred) Gast
Secretaris A.A. (Alexander) Zalm Hakron Nederland
Lid, KoKo P.H. (Peter) Kraaijeveld Hendriks Groep
Lid, pr/jongeren R.W.S. (Renee) Heijmans Exact Advies & Engineering

Meer weten over Stubeco? Neem contact op met het bestuur

Stubeco voor u

De leden hebben allen affiniteit met het bouwen, hechten belang aan het uitvoeringsproces en zien de voordelen van een actieve deelname aan studieonderwerpen. Stubeco (aangesloten bij de Betonvereniging) presenteert zich als platform tussen theorie en praktijk.

Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen leden is een belangrijke doelstelling. Stubeco hecht belang aan een evenwichtige opbouw van haar ledenbestand zodat het platform interessant is voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Opdrachtgevers als bijv. Rijkswaterstaat, gemeenten en ProRail zijn vertegenwoordigd.
Vanuit opdrachtnemerszijde zijn ingenieursbureaus, aannemers, leveranciers, instellingen en andere belanghebbenden vertegenwoordigd.

De kracht van Stubeco is juist gelegen in de functie van ontmoetingsplaats van opdrachtgever & -nemer en collega-concurrenten. Stubeco kent een bedrijfslidmaatschap met daaraan minimaal één persoon -werkzaam bij het betreffende lidbedrijf - gekoppeld.

Overtuigd van de voordelen? Wordt nu lid van Stubeco!