Word nu lid van Stubeco en ontdek de voordelen van het lidmaatschap

Heeft u technische of praktische affiniteit met de uitvoering van betonconstructies? En bent u bereid om zich actief in te zetten voor Stubeco, door het bijwonen van kwartaalbijeenkomsten, het deelnemen aan een studiecel of het houden van een lezing? Onderstaande kunnen wij u bieden:

Lidmaatschap en contributie

  • A-leden (bedrijfslidmaatschap uit de categorie Ingenieurs- en adviesbureaus, Overheid/ opdrachtgevers, Stichtingen en instellingen,  aannemers, leveranciers en materieeldiensten) : € 315,-  (voor ZZP-ers geldt een gereduceerd tarief van €150,-).
  • B-leden (2e en volgende leden in categorie A): € 45,-.
  • C-leden (gepensioneerden): € 75,-
  • Studenten betalen geen contributie

 

Administratieve toelichting:
- Hogescholen en universiteiten: Eerste jaar gratis;
- Voor leden van de Algemene Aannemersvereniging voor Waterbouwkundige werken (AAW) is het bedrijfslidmaatschap gratis (voor 2en volgende leden uit deze categorie geldt een tarief van € 45).
- Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december;
- De contributie voor het erop volgende jaar wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering;
- Facturatie van de contributie geschiedt eenmaal per jaar, aan het begin van het contributiejaar;
- Bij inschrijving gedurende het jaar zal de contributie naar rato verrekend worden;
- Het lidmaatschap is schriftelijk op te zeggen bij het secretariaat van Stubeco, voor het einde van het jaar;
- Als het lidmaatschap eerder wordt opgezegd vindt geen restitutie plaats van het resterende contributiebedrag.

Aanmelden

Aanmelden is heel eenvoudig. Druk op de knop hieronder en vul je gegevens in en wij nemen contact met je op en je profiteert direct van de vele voordelen van het Stubeco lidmaatschap!

Aanmelden als nieuw lid