Constructieve Onderwater beton


Probleemstelling

Het toepassen van constructieve onderwaterbeton is nog vrij onbekend en nieuw. Wel is de belangstelling ervoor groot, want het toepassen kan aanzienlijke besparingen opleveren en/of kortere uitvoeringstijden. Dit is reden genoeg om de uitvoeringsaspecten hiervan nader te beschouwen. Deze aspecten hebben wel direct relatie met andere aspecten zoals o.a. betontechnologie en wapening.

Orientatie m.b.t. dit onderwerp heeft geleid tot een uitvoerig vooronderzoek waarbij de KOKO en bestuur overleg hebben gehad met o.a. Stufib. Bij dit overleg waren ook TNO en TU betrokken. Gebleken is dat het onderwerp dusdanig "zwaar" is, dat samenwerking met eerder genoemde partijen gewenst is.

Door complexiteit van het onderwerp is langer vooroverleg noodzakelijk.

Terug naar de rapporten

    Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!