Herziening Handboek Uitvoering Betonwerken vordert

27 februari 2024

Het Handboek Uitvoering Betonwerken (HUB) van Stubeco is al jaren een gewaardeerd naslagwerk in de bouw, zeker nu het sinds een aantal jaar online beschikbaar is. Een werkgroep van Stubeco is bezig met een update en maakt flinke stappen.

De kwaliteit van betonconstructies is voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering. Het beton kan nog zo goed zijn, pas als de uitvoering kundig en zorgvuldig gebeurt, is ook het eindresultaat goed. Voor een goede uitvoering is kennis essentieel. Het Handboek draagt bij aan die kennis en is daarom een waardevol document.

Bij de herziening van het handboek wordt de kennis geactualiseerd, de structuur verbeterd, de leesbaarheid vergroot en de afbeeldingen gemoderniseerd. Om alles behapbaar te maken wordt de herziening gesegmenteerd aangepakt. In de eerste fase is het deel over bekistingen aan de beurt. Ook dat deel wordt weer opgeknipt in kleine stukjes. De eerste twee paragrafen, over de opbouw van de bekisting en over de criteria die een rol spelen bij de keuze, zijn bijna klaar. Veel aandacht gaat uit naar de juiste terminologie. Is een stalen bekisting bijvoorbeeld een hoofdcategorie? Of noemen we het een paneelbekisting, een projectbekisting of een systeembekisting? En moeten we het hebben over contactbekisting, bekistingsplaat, contactbekistingsplaat, betonplex of huidplaat?

Het zijn interessante vragen waar in goed overleg inmiddels een keuze over is gemaakt. Nieuwsgierig naar het resultaat? Zodra de eerste twee delen gereed zijn worden ze gepubliceerd.

Werkgroep
De herziening wordt uitgevoerd door een deskundige en enthousiaste groep Stubeco leden. Dat zijn Gertjan Coenen, Gerard van Daatselaar, Albert Kruiter, Jacques Linssen, Martin Pols, Jan Tol, Fabian de Vos en Stefan Wagemakers.

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!