HUB wordt herzien

26-09-2023

Het digitale Handboek Uitvoering Betonwerken (HUB) is al meerdere decennia een belangrijk kennisdocument van Stubeco, boordevol met nuttige, haast onmisbare kennis voor de bouw in alle fasen, van voorbereiding tot beheer. Momenteel wordt gewerkt aan herziening, met als doel het actualiseren van de kennis, het verbeteren van de structuur, het vergroten van de leesbaarheid en het moderniseren van de afbeeldingen. We pakken de herziening gesegmenteerd aan, te beginnen met het hoofdstuk over bekistingen.

Diverse enthousiaste Stubeco-leden hebben zich bereid gevonden mee te werken aan de herziening van dit deel: Gertjan Coenen (Dura Vermeer), Gerard van Daatselaar (Hendriks precon), Albert Kruiter (NOE bekistingtechniek), Martin Pols (PERI), Jan Tol (Van Hattum en Blankevoort), Fabian de Vos (Hilti Nederland) en Stefan Wagemakers (Dura Vermeer). Jacques Linssen van Aeneas Media coördineert het project.

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!