Voorwoord

Kennisoverdracht (kennismanagement) is in deze tijd met de vele veranderingen een gevleugeld woord, dat voortdurend om aandacht vraagt. Zowel Betonvereniging als Stubeco heeft kennisoverdracht als doelstelling en richt zich op het verstrekken van actuele en bruikbare informatie over het bouwproces. Sinds de verschijning van de laatste versie van het Handboek Bekistingen (begin jaren ‘90) groeide het inzicht om informatie te verstrekken over een breder gebied, namelijk alle aspecten rondom het uitvoeren van betonconstructies. Dat dit een ambitieuze doelstelling is, hebben wij ontdekt. Er was veel tijd en overleg nodig om dit plan te realiseren.

“Bouwen aan mobiliteit” en ‘Tegemoetkomen aan de veranderende maatschappelijke behoeften’ zijn bekende thema’s en vormen de elementen waarop de activiteiten voor dit document zijn gericht. Betonvereniging en Stubeco hebben ernaar gestreefd om tot een handboek te komen dat voor alle betrokkenen het naslagwerk is geworden in de dagelijkse praktijk. Maar dan vooral een document waarop het predikaat ‘een praktische vraagbaak’ van toepassing is.

Om een dergelijke insteek te bereiken en actueel te houden zijn inspirerende en stimulerende mensen nodig die de dagelijkse praktijk in een breder perspectief plaatsen. Daarmee is de link gelegd naar toekomstige toepassingen en kan de lezer deze kennis naar eigen bevindingen interpreteren. Betonvereniging en Stubeco spreken hun dank uit aan allen die hebben bijgedragen aan de realisatie van dit handboek, hetzij als auteur of leverancier van kennis dan wel illustratiemateriaal.

Dit digitale Handboek Uitvoering Betonwerken biedt informatie in alle fasen van de bouw, van voorbereiding tot beheer. Het boek is daardoor een onmisbare bron van kennis. Door deze informatie digitaal beschikbaar te stellen, is het eenvoudiger de inhoud zo actueel mogelijk te maken en te houden. Een studiecel van Stubeco zal hierop toezoen. Indien u aanvullingen, opmerkingen of wijzigingen wilt voorstellen, dan kunt u een e-mail sturen naar handboekuitvoering@stubeco.nl.

Betonvereniging en Stubeco zijn trots op deze uitgave die een belangrijke plaats in de Nederlandse bouwwereld inneemt.

Gouda, april 2015

namens Betonvereniging en Stubeco,

dr.ir. F. Pries, directeur Betonvereniging

ing. J. Balkenende, voorzitter Stubeco