Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen


Probleemstelling

Het op dit moment vigerende rapport is D07-2, gepubliceerd in  Mei 2018.

Dit rapport vervangt het rapport D07: “Tijdelijke constructies voor het

ondersteunen van bekistingen”, versie 1.0 d.d. december 2004.

Waar het oorspronkelijke rapport gebaseerd is op de normserie NEN 6700, sluit D07-2aan op de relevante Eurocodeserie NEN-EN 1990 t/m 1999.

De delen betreffende de theorie van de statica zijn ongewijzigd gebleven.

Daar waar het toetsingen betreft, wordt de Eurocode gevolgd. Verwijzingen naar relevante artikelen zijn in het rapport opgenomen.

Het rapport richt zich op het berekenen van de stalen draagconstructie onder zware vloeren van gebouwen en dekken van bruggen en viaducten.

 

In het rapport is het volgende gesteld:

Onderwerpen die voor nadere studie in aanmerking komen, zijn:

  1. De invloed van de stijfheid van de bekisting (schijfwerking) op de horizontale uitbuiging en op de kipstabiliteit van de onderslagen;
  2. De horizontale uitbuiging die, als gevolg van het bovenstaande aspect, eventueel leidt tot een excentrisch aangrijpen van de verticale last;
  3. De maximum toelaatbare afstand van de gaffelsteunen en plooischotten tot de oplegging;
  4. De praktische uitvoerbaarheid van kipschotten of gaffelsteunen nabij de opleggingen van ondersteuningen, waarbij de onderslagen de moerbalk scheef kruisen;
  5. De invloed van wringing op de maatgevende belastinggevallen, en dan in het bijzonder de vraag bij welke verkanting, c.q. hoogte-/breedteverhouding van de onderslagen een wringingsberekening altijd noodzakelijk is.

Deze onderwerpen zijn de basis voor studiecel D07-3.

Deze is gestart in december 2018

Om bovenstaande punten te bestuderen is naast de EC ook gebruik gemaakt van (buitenlandse) literatuurstudies.

M.b.v. geavanceerde rekenmethoden ( FEM) zijn een aantal belasting gevallen gedefinieerd en doorgerekend. Met name betreffende krachtsinleiding en positie gaffelsteunen t.o.v. de oplegging.

De uitkomsten leiden tot een aantal conclusies, welke als een aanbeveling in het definitieve rapport opgenomen gaan worden. Uiteindelijk zal de EC altijd leidend zijn, de conclusie kan een aanvulling zijn op de interpretatie van de regelgeving.


Leden

Gert jan Coenen (gedeeld voorzitter)

Dura

Gerbert Joordens (gedeeld voorzitter)

Safe

Arno Jeurdink (Secretaris)

KoKo

Lei Hendriks

BiLFINGER Tebodin

Johan van Kleunen

Van Kleunen Advies

Mark Reekers

DNV GL

Willem Roovers

Heijmans

Nouri Saadon

Ballast Nedam


Status

Door COVID 19, is de voortgang in 2020 nagenoeg stil gevallen.

Er zijn 2 vergaderingen gehouden: 22 januari en 16 oktober (Video conferencing).

Op dit moment zijn de meeste studies “nagenoeg” gereed

Doelstelling voor 2021 is om de conclusies samen te vatten tot een ‘leesbaar’ rapport.

Afhankelijk van de regelgeving van de overheid, hopen we eind 2021 een groene versie te kunnen presenteren.

Terug naar de rapporten

    Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!