D10-2 Eurocode en Houten Bekistingsconstructies

Het doel van ditrapport is een uniforme richtlijn te verkrijgen voor het
toepassen van de rekenregels volgens de Eurocode.
Deel 1 van maart 2013 wordt besloten met de volgende aanbevelingen:
- In dit rapport is geen controle uitgevoerd van systeemdragers. Het verdient aanbeveling
om hiervoor nog een aanvullende berekening te maken.
- In eerste instantie wordt de indruk gewekt, dat de hoeveelheid materiaal, dat
volgens de Eurocode nodig is om de verticale druk loodrecht op de vezel op te nemen, 2x
zoveel is dan volgens het Handboek Uitvoering Betonwerken van Stubeco resp. de NEN.
Echter bij het op de juiste wijze toepassen van de rekenregels ontstaan vergelijkbare
waarden, maar nog altijd afwijkend ten opzichte van het Handboek Uitvoering
Betonwerken van Stubeco. Het verdient aanbeveling om de achtergrond van het ontstaan
van de waarden van drukspanning loodrecht op de vezel uit te zoeken.
In onderliggend deel worden deze aanbevelingen uitgewerkt.

Terug naar de rapporten

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!