B 04  - Prefabriceren van wapening niet-standaard constructies

Het wordt steeds moeilijker vechters op de bouwplaats in te zetten. Dit komt door de grote vraag vanuit de markt naar personeel, een geringe instroom van vlechters en een hoge uitstroom, onder,andere, vanwege de vergrijzing.

Om bij te dragen aan de oplossing van dit probleem kan geprefabriceerde wapening worden toegepast.
De studiecel heeft een inventarisatie gemaakt van zowel voor- als nadelen voor toepassing van prefabricage van wapening. De resultaten van deze inventarisatie zijn in dit eerste rapport samengevat.

Terug naar de rapporten

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!