C 07-2 - Stortnaden

De meeste betonconstructies worden in delen gestort. Bij de ontstane stortnaden moet de nieuwe specie zo goed mogelijk hechten aan de reeds verharde beton. Aan een stortnaad worden constructieve eisen gesteld, dus moet in het ontwerp hiermee rekening gehouden worden (stekkenbakken, stekeinden, doorkoppelankers) en moet gezorgd worden voor een goede hechting tussen de beide betondelen. Het vlak van de stortnaad moet in het algemeen nagenoeg haaks staan op de constructie.

Terug naar de rapporten

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!