D 09 - Studiegroep Bouwproces

Het werkveld waarin STUBECO zich beweegt groeit als gevolg van ontwikkelingen in de bouwsector. Lag in het verleden het accent van de studies van STUBECO bij hulpconstructies zoals bekisting en ondersteuning, in deze tijd is de doelstelling een platform te zijn voor studies gericht op innovatie, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van het praktisch bouwen. Het is de ambitie van STUBECO nieuwe thema's naast techniek als studieonderwerp op te pakken. Kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid ev. zijn onderwerpen welke meer en meer de wijze van uitvoering beïnvloeden en maken dat een bredere aandacht binnen de vereniging noodzakelijk is geworden. De vraag is "hoe geven wij deze thema's nu inhoud wat specifiek is afgestemd op de STUBECO behoefte".

Met een aantal leden van STUBECO is al in meerdere bijeenkomsten gebrainstormd over de afstemming van het onderwerp.

  1. Samenwerking moet beter worden geregeld
    Kunnen faalkosten in de sector gereduceerd worden door een betere overdracht te formaliseren tussen de verschillende fasen in de bouw.
  2. Partijen moeten meer investeren in methoden van proces- en projectbeheersing
    Investeer in welke methoden van proces- en projectbeheersing kunnen worden ingezet.
Coördinator:   Maurice van Heesch   Wagemaker
Leden:   Leo den Brabander    
    Jaap van Beek   Strukton
    Marjolein van Beek   Mobilis
    Hennie Nijrolder   BAM
    Bertjan Paalman   Ballast Nedam
    Eugene van Mechelen   Rijkswaterstaat
    Geert Koppes   Prorail

Terug naar de rapporten

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!