D07-2 Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen

Onderliggend rapport vervangt het rapport D07: “Tijdelijke constructies voor het
ondersteunen van bekistingen”, versie 1.0 d.d. december 2004.
Waar het oorspronkelijke rapport gebaseerd is op de normserie NEN 6700, sluit dit
rapport aan op de relevante Eurocodeserie NEN-EN 1990 t/m 1999. De delen
betreffende de theorie van de statica zijn ongewijzigd gebleven.
Daar waar het toetsingen betreft, wordt de Eurocode gevolgd. Verwijzingen naar
relevante artikelen zijn in dit rapport opgenomen.
Dit rapport beperkt zich tot de stalen draagconstructie onder zware vloeren van
gebouwen en dekken van bruggen en viaducten. Met betrekking tot de houten
onderdelen wordt gerefereerd aan Stubecorapporten D10 en D10-2, welke verwijzen
naar de Eurocode Hout NEN-EN 1995. Hoofdstuk 3 van dit rapport is gedeeltelijk
overgenomen van het Handboek Uitvoering Betonconstructies.
Stempelconstructies of stempelsystemen zijn niet beschouwd door hun veelheid aan
mogelijkheden en materialen.
Voor de leesbaarheid is de opzet van het gehele oorspronkelijke rapport D07 in deze
versie overgenomen.

Terug naar de rapporten

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!