Verslag kwartaalbijeenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

20-09-2018

Donderdag 20 september werd een projectbezoek gebracht aan het project gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum. De aanwezige 40 Stubeco leden werden om 15:20 uur welkom geheten door Els Geurts in de bouwkeet van Mooder Maas, de aannemerscombinatie bestaande uit de hoofdaannemers Dura Vermeer en Ploegam.

Presentatie Gertjan Coenen
Na de grote overstromingen in 1993 en 1995 in Limburg, werden in 1996 tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid van het gebied op korte termijn te verbeteren. In 2006 werden de doelstellingen voor de gebiedsontwikkeling onderzocht, welke maatregelen, of combinaties van ingrepen zorgen voor een oplossing voor het hoogwaterprobleem.

In oktober 2006 werd gestart met de werkzaamheden, de oplevering moet plaatsvinden in december 2020. Aanneemsom bedraagt 116 miljoen euro. In het gebied met een oppervlak van 3000 m2 (ca. 8 -10 km lang) is sprake 5 deelprojecten: Oude Maasarm, Hoogwatergeul Ooijen, Hoogwatergeul Wanssum, Dijken, Noordelijke Rondweg om Wanssum.
Gertjan ging dieper in op de uitvoering van aantal kunstwerken, toegelicht met filmpjes gemaakt tijdens de uitvoering:


- Bruggen Ooijen en Blitterswijck,
beide bruggen hebben hetzelfde ontwerp. Bij beide bruggen respectievelijk 200 m lang met 10 overspanningen en 132,5 m lang met 7 overspanningen werden uitgevoerd met een verrolbare ondersteuningsconstructie.

- Gewapende grondconstructies
Op diverse locaties zijn gewapende grondconstructies aangebracht, oa bij Brug Ooijen en Blitterswijck ter plaatse van de landhoofden, Rondweg totaal 1.600 m, en Brug Centrum ter plaatse van de landhoofden. Betonpanelen met daarachter horizontale grids die verankerd worden met de betonpanelen

Kritisch waren de handelingen voor vervoer en verdraaien van de betonpanelen. In samenwerking met Hendriks Precon werd een kantelframe ontwikkeld waardoor de hijsankers niet maatgevend waren voor de dikte van de panelen. Tevens had Geelen Beton het productieproces aangepast dat kantelen daar niet maatgevend was.

Avondprogramma
Het avondprogramma, waarbij 32 leden aanwezig waren, werd gehouden in Parkhotel Horst in Horst. Natuurlijk begon het avondprogramma met bijpraten en netwerken aan de bar in het hotel, daarna was er een lekker dinerbuffet. Om 19:15 uur opende Alwin de Bondt opende het avondprogramma.

Het avondprogramma werd verzorgd door Ir. Huibert Borsje van TNO Bouw, een lezing betreffende het bezwijken van de vloeren in parkeergarage Eindhoven Airport.

Dhr Borsje ging in zijn presentatie niet alleen op de problemen bij Eindhoven Airport, hij gaf meer voorbeelden van projecten waar sprake was gedeeltelijke instortingen tijdens bouwfase. Zoals de gedeeltelijk instorting tijdens bouwfase de B-Tower Rotterdam en de instorting van de Grolsch Veste te Enschede. Afdeling Forensic engineering bij TNO Bouw waarbij hij werkzaam is, houdt zich bezig met schadeonderzoek door het verklaren van observaties naar mogelijke oorzaken en ervan te leren dat het niet weer gebeurd.

Eerst moeten zoveel mogelijke oorzaken opgesteld worden, en vervolgens moeten zoveel mogelijk oorzaken geanalyseerd worden middels verificatie en falsificatie. Bevestig mogelijke oorzaken, en elimineer mogelijke oorzaken.

Hij behandelde vervolgens:
- De instorting van een vloer van de internationale school Eindhoven. Eén van de belangrijkste conclusies was dat de geprefabriceerde betonnen Lamba-flex liggers ontworpen zijn voor infrastructuur maar nu toegepast waren in utiliteitsbouw.
- Instorten deel van 4 verdiepingen parkeergarage Eindhoven Airport. Dhr Borsje gaf eerst een toelichting op de opbouw van de constructie; 4 verdiepingen bestaande uit een bollenplaatvloer met draagkolommen. Opbouw bollenplaatvloer; geprefabriceerde betonnen breedplaatvloer met daarop kunststof bollen, totale vloerdikte 450 mm.
Na de instorting was te zien dat in het middelste deel verdiepingsvloeren 2, 3 en 4 op z’n kop met de onderkant naar boven lagen. In het voorste deel lagen verdiepingsvloer 3 en 4 wel op elkaar. Na analyse en falsificatie waren de belangrijkste conclusies: het niet kunnen overbrengen van de trekkracht in de wapening van de ene breedplaat naar de andere breedplaat, en onvoldoende capaciteit (ruwheid) aansluitvlak tussen ter plaatse gestorte beton en de breedplaatvloer.

De overeenkomsten tussen beide instortingen was volgens dhr Borsje dat er sprake was van producttoepassing buiten het oorspronkelijke toepassingsgebied. Stapsgewijs was er sprake van ander gebruik en toepassingsgebied waarvan de consequenties niet werden ingezien.

Er ontstond vervolgens een discussie tussen dhr Rob Plug van Bubbledeck en dhr Huibert Borsje, volgens dhr Plug hadden meerdere zaken overwogen moeten worden omdat niet alles in de onderzoekingen aan de orde was gekomen.

Foto's

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!