A08 Schoon oppervlak: Aandachtspunten bij toepassing van bekistingen bij schoonbeton;

Schoonbeton kan een prachtige bijdrage leveren aan architectuur.

Maar de praktijk is nog wel eens weerbarstig: het gewenste resultaat bereik je niet zomaar. Met de komst van de nieuwe CUR-Aanbeveling 100 in 2013 is zeker een stap in de goede richting gezet.

In een projectspecificatie zijn aanvullende afspraken echter onontbeerlijk als het gaat om detailoplossingen voor bekistingen.

 

Het uiterlijk van beton wordt door veel factoren beïnvloed. Een van de belangrijkste factoren is de bekisting. Dat geldt voor veel aspecten van die bekisting. Zo is uiteraard het oppervlak, de contactbekisting, zeer invloedrijk.

Maar ook het overall ontwerp van de bekisting speelt een grote rol omdat dat de stijfheid van de bekisting bepaalt. Tot slot hebben ook diverse zaken in de uitvoering van de bekisting en het gebruik van ontkistingsmiddelen

invloed op het uiterlijk van beton. Het is kortom een veelheid aan onderwerpen die aandacht vragen. In dit Stubeco rapport A-08 wordt in detail beschreven waarop je moet letten bij toepassing van bekistingen voor schoonbeton.

Hierin komen achtereenvolgens aan bod: bekistingsoppervlak, bekistingsontwerp, uitvoerings-aspecten en ontkistingsmiddelen.

Terug naar de rapporten

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!