B 07 - Bijzondere wapening

Onder de noemer "Bijzondere wapening" studeert deze cel op de toepassing van dwarskrachtwapening, de wapening bij dilatatievoegen en de borgstaaf.
Dwarskrachtwapening aanbrengen is in de meeste gevallen een lastig en tijdrovend karwei. Vaak is het de laatste wapening die nog ingevlochten moet worden. En dan willen we er ook nog beton om heen storten!
Ook dilatatievoegen vragen om een bijzondere aanpak voor wat betreft het wapenen.
Het is de wens van velen, van tekenaar tot vlechter, om deze wapening zodanig te ontwerpen dat deze goed in het werk is te vlechten.
De cel is gestart in september 2005, in juni 2006 zal de groene versie worden gepubliceerd.

Terug naar de rapporten

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!