Dynamische vereniging

Op advies van mijn vader ben ik in 1999 lid geworden van Stubeco. Mijn carrière in de bouwwereld was gestart met het overnemen van Stoter Beton (productie van de cementgebonden dekkingsblokjes ), waarop mijn vader (Hakron Nunspeet) zei: “Stubeco is een mooie vereniging, daar leer je veel van mensen en organisaties”. Al snel stelde ik vast dat hij gelijk had; Stubeco verraste mij keer op keer en gaf mij nieuwe inzichten en nieuwe contacten. Alhoewel ik geen technische achtergrond of opleiding had, had ik wel interesse voor techniek in relatie tot beton en bekisting. Ik viel dan ook met mijn neus in de boter!

Welke rollen zijn er in de bouwwereld en hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe werken ze samen? Hoe zijn partijen georganiseerd? Wat is de stand van de techniek op het vakgebied beton en bekisting? Opdrachtgevers, engineers, aannemers, toeleveranciers; samen realiseren we vele mooie projecten.

Is er veel veranderd ? Verder terugkijken dan 20 jaar lukt mij niet, maar ik stel wel vast dat bovengenoemde partijen elkaar nog steeds nodig hebben. Is de verhouding ten opzichte van elkaar verzakelijkt? Als je het mij vraagt niet; dat ligt geheel aan de personen zelf. De grootste verandering lijkt in mijn optiek de gevraagde output die in kort tijdsbestek moet worden gerealiseerd. Ook het aanbod lijkt voor personen en instanties oneindig veel groter dan 20 jaar geleden. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat iedereen zichzelf de vraagt stelt ‘hoe zet ik mijn schaarse tijd in’?

Voor mij is de keuze voor Stubeco nog steeds evident; niet meer in de rol van penningmeester, maar als enthousiast lid van een dynamische vereniging. Stubeco heeft mijn inziens veel te bieden voor bouwprofessionals op het gebied van mens en techniek, waarbij de sfeer hartelijk, integer, vooruitstrevend en uitnodigend is. Interessante lezingen, projectbezoeken en netwerkgelegenheden zijn standaard inbegrepen, waarbij nieuwe inzichten, nieuwe contacten en verrijking van geest voor velen meerwaarde kan bieden.

Hartelijk bedankt iedereen en graag tot snel.

 

Christian van ’t Slot

Hakron Nunspeet

Archief

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!