Excursie naar de Prinses Margriettunnel in Friesland

Herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek


Op 19 juni a.s. hebben we een bezoek gepland aan Sneek in Friesland waar Van Hattum en Blankevoort in combinatie met Volker Staal en Funderingen in opdracht van Rijkswaterstaat gestart is met het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek.


Herstel van de Prinses Margriettunnel

Voor het herstel dienen ca. 1.50 meter onder de bovenzijde van de toeritwanden wandankers te worden geboord. Om de ankerstelling te kunnen positioneren, is een steigerconstructie met daarop een platform nodig welke in de toerit van alle vier de toeritwanden ingezet kan worden.

De aannemer heeft na een uitvraag gekozen voor een ontwerp dat door PERI is ontwikkeld en geproduceerd. Het monteren en demonteren van de constructie wordt uitgevoerd door Stalen Steigers van Dorland uit Groningen. De combinatie van de verschillende systemen zorgt voor engineering in één hand, minimale inzet van systeem en verschillende andere voordelen voor de aannemer.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u uitgebreide informatie over het herstel van de Prinses Margriettunnel.

Tijdens het bezoek wordt uitgebreid ingegaan op de technische oplossingen en er is ook een bezoek aan het werk zelf gepland. Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie houden een mooie presentatie.

Programma en praktische informatie

We vertrekken om 12.00 uur precies vanaf het parkeerterrein van HaJe Restaurant aan het Waterliniedok 1 in Nieuwegein, vervolgens rijden we naar het HaJe Restaurant aan de Aalscholver 2 in Lelystad. Na het bezoek aan het werk rijden we terug naar Lelystad waar we met elkaar borrelen en eten. Vervolgens rijden weer terug naar Nieuwegein.

U krijgt de mogelijkheid om op twee plaatsen op te stappen. T.z.t. krijgen de deelnemers aan de excursie van ons de vraag waar ze willen opstappen.
Diegenen die met eigen vervoer willen gaan, moeten dat uiterlijk 15 juni melden aan Fred Gast.

Belangstelling voor dit interessante project? Meld je aan.

© Rijkswaterstaat

© Rijkswaterstaat

© Rijkswaterstaat

Welk bedrijf of project wil je bezoeken? Geef je suggestie door aan Stubeco!