Excursie naar de Prinses Margriettunnel in Friesland

Herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Snee


Op 19 juni a.s. hebben we een bezoek gepland aan Sneek in Friesland waar Van Hattum en Blankevoort in combinatie met Volker Staal en Funderingen in opdracht van Rijkswaterstaat gestart is met het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek.


Herstel van de Prinses Margriettunnel

Voor het herstel dienen ca. 1.50 meter onder de bovenzijde van de toeritwanden wandankers te worden geboord. Om de ankerstelling te kunnen positioneren, is een steigerconstructie met daarop een platform nodig welke in de toerit van alle vier de toeritwanden ingezet kan worden.

De aannemer heeft na een uitvraag gekozen voor een ontwerp dat door PERI is ontwikkeld en geproduceerd. Het monteren en demonteren van de constructie wordt uitgevoerd door Stalen Steigers van Dorland uit Groningen. De combinatie van de verschillende systemen zorgt voor engineering in één hand, minimale inzet van systeem en verschillende andere voordelen voor de aannemer.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u uitgebreide informatie over het herstel van de Prinses Margriettunnel.

Tijdens het bezoek wordt uitgebreid ingegaan op de technische oplossingen en er is ook een bezoek aan het werk zelf gepland. Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie houden een mooie presentatie.

Programma en praktische informatie

Gelet op de grote afstand overwegen we een bus in te zetten die ons vanuit een centraal punt in Utrecht naar het werk brengt en uiteraard ook weer haalt. Een exact tijdschema wordt later aan de deelnemers gemaild. Na afloop is vanzelfsprekend de borrel en diner gepland.

Belangstelling voor dit interessante project? Meld je aan.

© Rijkswaterstaat

© Rijkswaterstaat

© Rijkswaterstaat

Welk bedrijf of project wil je bezoeken? Geef je suggestie door aan Stubeco!