In Memoriam Jan Wagemaker

 

Ons oud bestuurslid en erelid Jan Wagemaker is op 16 november op 77 jarige leeftijd overleden.

We herinneren Jan als een uiterst gedreven lid en bestuurder en denken met veel respect terug aan zijn bijdragen die hij aan Stubeco in zijn 25 jarige bestuursperiode heeft geleverd.

Gedurende die periode was hij onze penningmeester en bij het overdragen van deze taak en beëindiging van zijn bestuurslidmaatschap, werd Jan door de ledenvergadering, op voorspraak van het bestuur, benoemd tot erelid.

Ook na zijn actieve periode in het bestuur bleef hij zeer betrokken bij het wel en wee van de vereniging.

Zijn altijd positief kritische bijdragen m.b.t. de uitgebrachte studierapporten en zijn deelname aan de kascontrolecommissie zullen we niet snel vergeten.

Jan was ook vrijwel altijd deelnemer aan onze 2-jaarlijkse buitenlandreizen, waarvan hij zichtbaar genoot.

Het bestuur wenst de familie en overige nabestaanden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

Jan Tol

Fred Gast

Peter Kraaijeveld

Alexander Zalm

Renee Heijmans

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!