King Henry VIII

Onze vereniging STUBECO viert het 50 jarig bestaan, voorwaar een dikke felicitatie waard. Ik heb het voorrecht gehad al bij de wieg te staan als jong werkgroep lid. In de latere periode ging het verder als bestuurlijke lid van de vereniging.

Stubeco is voor mij de vereniging  met een sterke behoefte aan kennis op het gebied van organisatie en uitvoering van betonwerken, meer en meer geïntegreerd in alle facetten van het bouwproces. De begintijd begon revolutionair in bouwvolume en daarmee kwam de vraag naar specifieke en bijzondere uitvoeringskennis. In de loop van de jaren zijn veel vakgebieden onderzocht, kennis en adviezen vastgelegd en regelmatig geactualiseerd. Wij kennen het Handboek en de vele Studierapporten, waar in alle gezamenlijkheid door de leden aan is gewerkt.

Dit resultaat kwam tot stand in de onderkenning van de gezamenlijke belangen van de leden en de persoonlijke en informele contacten die project- en business overstijgend zijn. Ik noem het “het unieke van onze vereniging”, het koesteren waard! Partijen als opdrachtgever, aannemer en leverancier zien hierbij samen het belang in het onderkennen en oplossen van vraagstukken. En dat brengt tegelijkertijd mijn zorg naar boven in hoeverre dit in de toekomst onder deze formule nog gehandhaafd kan blijven.

Immers in het recente verleden was de bouwwereld ingespeeld op het gegeven dat een strikte scheiding in stand moest worden gehouden tussen ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheden. De opdrachtgever behield veelal de controle over de uitvoering. Een andere marktbenadering,  gewijzigde regelgeving en verantwoordelijkheden leggen een druk op het gezamenlijk optrekken in studieopdrachten.  Het staat onder spanning! Maar goed, het bestuur zal samen met de leden hiervoor passende antwoorden moeten vinden.

Nu is het een feestmoment dat gevierd moet worden en dat brengt mij tot de vele goede herinneringen aan werkbezoeken en studiereizen. Deze zijn altijd bijzonder gewaardeerd, elke ontmoeting geeft toch weer een blijk van saamhorigheid. Zo wil ik nog eens in herinnering brengen de studiereis naar LONDEN in 1997. En dan met name het laatste programma punt “The Beefeater by the Tower”. Nog even voor de liefhebbers: “Beefeaters zijn rundvleeseters en is in de Britse volksmond de benaming voor de “Yeomen of the Guard”, de door Hendrik VII opgerichte Koninklijke lijfgarde”.

Stubeco was met meerdere gezelschappen de gast van “King Henry VIII and his royal entertainers”. Het was in een ondergronds gewelf waar wij als groep met z’n allen precies om een U-vormiger tafel zaten. Het enige bestek wat je kreeg was een middeleeuws mes en voor de rest moest je het maar uitzoeken. Het werd een bijzonder gezellige avond. De wijnen en/of het bier was vrij en kon zonder beperking worden besteld hetgeen de ‘stubeco-leden’ dan ook heel goed in de gaten hadden. Het werd een zangwedstrijd in competitie met de andere “gewelven”, met een groep Russen als zwaarste  tegenstander. Het volume steeg in het verloop van de wedstrijd tot ongekende hoogte en daarmee werd  de wedstrijd door Stubeco glansrijk gewonnen.  De naam ANNE-MARIE werd in het vervolg niet meer vergeten!

Het is een van de vele bijeenkomsten waar ik met heel veel genoegen aan terugdenk. Ik spreek de wens uit dat de leden het belang van een goed netwerk voor het samen werken aan studieresultaten blijven onderkennen voor de komende en toekomstige jaren. Veel succes toegewenst.


Leo de Brabander, oud voorzitter

Overtuigd van de voordelen? Word nu lid van Stubeco!